Vrh G štěňata narozena 2.11.2017

Vrh G  štěňata narozena 2.11.2017

rodiče otec Daniel v.Rhijn’s / Matka Frenn Boysson Bohemia

Narozeny 2 fenky 5 psů